Bitumenska traka Guttabit GV 4

Opis

Guttabit GV 4 je savitljiva hidroizolacijska bitumenska traka na bazi staklenog voala, obostrano obložena oksidiranom bitumenskom masom. 

Proizvod je namijenjen izvođenju donjih slojeva hidroizolacije krova, hidroizoliranje građevinskih objekata i konstrukcija, izvođenju novih krovova i popravak starih. Može se upotrijebiti i kao parna brana. Proizvod nije namijenjen za ugradnju kao jedan sloj za hidroizoliranje krovova ili građevinskih konstrukcija i objekata. 

Alat za ugradnju je plamenik, čelična lopatica i četka za nanošenje hladnog bitumenskog premaza. 

Područja primjene: 

  • Hidroizolacija temelja
  • Hidroizoliranje u zemlji
  • Hidroizoliranje krovova


 

Tehničke karakteristike
Guttabit GV 4 bitumenska trakaTest metodaJedinicaVrijednost
Materijal--oksidirani bitumen
Ojačanje --fiberglas/stakloplastika
Gornji zaštitni sloj--folija
Donji zaštitni sloj--folija
Dimenzija role EN 1848- 1 m1 x 10 m
DebljinaEN 1849-1mm2,5 ± 0,2*
Masa / m²EN 1849-1kg3,50 ± 2 %
RavnostEN 1841-1mm / 10 m≤ 20
Reakcija na vatruEN 13501-1:2002-Klasa - E
Fleksibilnost na niskim temperaturamaEN 1109°C
≤ 0
Otpornost tečenju na povišenoj temperaturiEN 1110°C
≥ +80

Vlačna svojstva: maksimalna vlačna sila

 - uzdužno


 - poprečno

EN 12311-1N / 50 mm


350 ± 50


200 ± 50

Istezanje do prekida 

 - uzdužno


 - poprečno

EN 12311-1%


4 ± 2


4 ± 2

Vodotjesnost

EN 1928 metoda A

-vodotjesan
Paropropusnost EN 1931μ
20 000
Opasne tvariEN 13707+A2:2009-ne sadrži štetne tvari

* sekundardna vrijednost, samo za referencu

Upute

Polaganje Guttabit bitumenskih traka vrši se odmotavanjem role na pod ili zid, zavisno od aplikacije. Kod ugradnje koristi se plamenik, čelična lopatica i četka za nanošenje guttabit bitumenskog premaza      

 

Horizontalno polaganje

Na suhu ravnu betonsku podlogu nanosi se guttabit hladni bitumenski premaz - primer. Na tako pripremljenu podlogu polaže se guttabit bitumenska traka uz zagrijavanje plamenikom. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti preklope vertikalno cca. 10 cm i horizontalno cca. 15 cm.

 

Vertikalno polaganje

Na suhu ravnu betonsku podlogu nanosi se guttabit hladni bitumenski premaz - primer. Na pripremljenu podlogu polaže se guttabit bitumenska traka uz mehaničko pričvršćivanje i zagrijavanje plamenikom.

Minimalna temperatura zraka potrebna za aplikaciju je +10° C.