Bitumenska traka Guttabit GV 45

Opis

Guttabit GV 45 je savitljiva hidroizolacijska bitumenska traka na bazi staklenog voala, obostrano obložena oksidiranom bitumenskom masom. 

Proizvod je namijenjen izvođenju donjih slojeva hidroizolacije krova, hidroizoliranje građevinskih objekata i konstrukcija, izvođenju novih krovova i popravak starih. Može se upotrijebiti i kao parna brana. Proizvod nije namijenjen za ugradnju kao jedan sloj za hidroizoliranje krovova ili građevinskih konstrukcija i objekata. 

Alat za ugradnju je plamenik, čelična lopatica i četka za nanošenje hladnog bitumenskog premaza. 

Područja primjene: 

  • Hidroizolacija temelja
  • Hidroizoliranje u zemlji
  • Hidroizoliranje krovova


 

Tehničke karakteristike
Guttabit GV 45 bitumenska trakaTest metodaJedinicaVrijednost
Materijal--oksidirani bitumen
Ojačanje --fiberglas/stakloplastika
Gornji zaštitni sloj--folija
Donji zaštitni sloj--folija
Dimenzija role EN 1848- 1 m1 x 10 m
DebljinaEN 1849-1mm3,3 ± 0,2*
Masa / m²EN 1849-1kg4,30 ± 5 %
RavnostEN 1841-1mm / 10 m≤ 20
Reakcija na vatruEN 13501-1:2002-Klasa - E
Fleksibilnost na niskim temperaturamaEN 1109°C
≤ 0
Otpornost tečenju na povišenoj temperaturiEN 1110°C
≥ +80

Vlačna svojstva: maksimalna vlačna sila

 - uzdužno


 - poprečno

EN 12311-1N / 50 mm


400 ± 100


300 ± 150

Istezanje do prekida 

 - uzdužno


 - poprečno

EN 12311-1%


4 ± 2


4 ± 2

Vodotjesnost

EN 1928 metoda A

-vodotjesan
Paropropusnost EN 1931μ
20 000
Opasne tvariEN 13707+A2:2009-ne sadrži štetne tvari

* sekundardna vrijednost, samo za referencu

Upute

Polaganje Guttabit bitumenskih traka vrši se odmotavanjem role na pod ili zid, zavisno od aplikacije. Kod ugradnje koristi se plamenik, čelična lopatica i četka za nanošenje guttabit bitumenskog premaza      

 

Horizontalno polaganje

Na suhu ravnu betonsku podlogu nanosi se guttabit hladni bitumenski premaz - primer. Na tako pripremljenu podlogu polaže se guttabit bitumenska traka uz zagrijavanje plamenikom. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti preklope vertikalno cca. 10 cm i horizontalno cca. 15 cm.

 

Vertikalno polaganje

Na suhu ravnu betonsku podlogu nanosi se guttabit hladni bitumenski premaz - primer. Na pripremljenu podlogu polaže se guttabit bitumenska traka uz mehaničko pričvršćivanje i zagrijavanje plamenikom.

Minimalna temperatura zraka potrebna za aplikaciju je +10° C.