Guttabit GV 14 bitumenizirani karton s posipom

Opis

Ojačana bitumenska traka za vodonepropusne krovove kao donji sloj hidroizolacije. Koristi se i kao parna brana u građevinskim konstrukcijama i membrana za izolaciju od vjetra. 

Sekundarni pokrov u sistemima kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage, djelomično neutralizira neravnine na površini. 

Tehničke karakteristike
Guttabit GV 14 bitumenizirani karton sa posipomTest metodaJedinicaVrijednost
Materijal--oksidirani bitumen
Ojačanje --fiberglas/stakloplastika
Gornji zaštitni sloj--pijesak
Donji zaštitni sloj--pijesak
Dimenzija role EN 1848- 1 m1 x 15 m
RavnostEN 1848-1mm≤ 40
DebljinaEN 1849-1mm1,5 ± 0,2
Otpornost na vatru izvanaEN 13501-5-F roof 
Reakcija na vatruEN 13501-1:2002-Klasa - E
Fleksibilnost na niskim temperaturamaEN 1109°C
≤ 0

Otpornost na kidanje (noktom) uzdužno/poprečno 

 - uzdužno


 - poprečno

EN 12310-1N


60 ± 10


30 ± 5

Vodotjesnost

EN 1928 metoda A

kPa10

Maksimalno opterećenje pucanja pod pritiskom

 - uzdužno 


 - poprečno 

EN 12311-1N/50 mm


500 ± 100


300 ± 80

Relativno istezanje

 - uzdužno


 - poprečno 

EN 12311-1:2001%


4 ± 2


4 ± 2

Otpornost na prodor korijenja EN 13948NPD
Otpornost na statičko opterećenjeEN 12730kgNPD
Otpornost na toplinu EN 1110°C
≥ 70
Paropropusnost EN 1931μ
20 000
Opasne tvari--ne sadrži štetne tvari


Upute

Vodonepropusna podloga u novim višeslojnim sustavima hidroizolacije krova ili popravka starih krovova, struktura parnih brana i brtvenih sekcija te za zaštitu toplinske izolacije od vjetra. 

Polaganje i aplikacija vrši se odmotavanjem role na pod. Fiksiranje na podlogu mehaničkim pričvršćivanjem. Prilikom ugradnje potrebni je izvesti preklope cca 10 cm vertikalno i 15 cm horizontalno.