Komposter

1-2 od 2

Kvalitetan vrtni komposter dizajniran za sve vrste vrtnih biootpada. Jedinstveni sustav cirkulacije zraka osigurava brzu pretvorbu otpada u kvalitetan kompost.

Komposter Multi 420 l

Kvalitetan vrtni komposter dizajniran za sve vrste vrtnih biootpada. Jedinstveni sustav cirkulacije zraka osigurava brzu pretvorbu otpada u kvalitetan kompost.

Od 264.45 kn
Dostupno za dostavu
cijena po jed.mjere s PDV-om.
Daljnja opcija: Opcija

Modul za komposter Multi 230 l

Modul za povećanje zapremnine kompostera Multi, zapremnina modula 230 l. Dostupan u dvije boje, crna i zelena.

Od 139.19 kn
Dostupno za dostavu
cijena po jed.mjere s PDV-om.
Daljnja opcija: Opcija