Bitumenska šindra Guttatec BIBER

Opis

guttatec bitumenska šindra - visoko kvalitetni bitumen, obostrano nanesen na uložak od staklenog voala, osnovni je sastojak bitumenske šindre.

Bitumenski nanos dodatno uvršćuje uložak od staklenog voala i daje mu oblik. Kao završni pokrovni sloj koristi se obojeni mineralni granulat.

guttatec bitumenska šindra postavlja se kao dvostruki pokrov na čvrstu drvenu podloga (OSB ploče). Kod dvostrukog prekrivanja treći sloj mora prekrivati početak prvog sloja. Šindra se pričvršćuje čavlima i samoljepljivim trakama. Rezultat je trajan i na atmosferske utjecaje otporan pokrov.

guttatec bitumenska šindra pruža maksimalnu zaštitu od kiše, snijega, mraza i UV zračenja.

guttatec bitumenska šindra koristi se diljem svijeta više od 100 godina za pokrivanje krovišta. Bitumenska šindra je pogodna za mnoge vrste krovišta, poput vrtnih kućica, kućica za alat, kuća za odmor, veranda...

guttatec bitumenska šindra jednostavna je za postavljanje, omogućuju nesmetano rezanje i prilagođavanje podlozi (krovni otvori i kućice, kao i uvalama i izbočenjima na krovu). U zadnje vrijeme često se koristi kako u novogradnji, tako i u adaptaciji postojećih krovišta.

Adaptacijom postojećih krovišta od šindre lako se vrše popravci ili izmjene boje, prema želji vlasnika.

 

Prednosti:

  • jednostavno polaganje
  • fleksibilnost
  • za sve krovne oblike
  • atraktivni oblici i boje
  • dugotrajnost

 

Mogućnosti primjene:

  • vrtne kućice
  • kućice za alat
  • zaštita od vjetra
  • krovne kućice, verande
  • i ostale vaše ideje...
Tehničke karakteristike
Bitumnska šindra Guttatec BIBER
Dužina (mm)1000 (±3)
Širina (mm)336 (±3)
Težina± 9,2 kg/m²
Maksimalna pokrivenost paketa3 m²
Broj listova u paketu21
Broj paketa na paleti45Upute

UPUTE ZA MONTAŽU GUTTATEC ŠINDRE

 

Alat za ugradnju: čekić, pila za drvo, usmjereni konac za ravnine i pištolj za silikon.

 

Pravilo br. 1

Nagib krova ne smije biti manji od 15°. Na krov je potrebno postaviti ventilirani sloj između toplinske izolacije i pokrovne šindre. Na drvenu građu postavljenu za ventiliranje, potrebno je pričvrstiti OSB ploče ili daske ne šire od 15 cm iz razloga da diletiranje istih ne ošteti šindru.

 

Pravilo br. 2

Za krovove u padu između 15° i 25°, na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,50 m. Za krovove u padu između 25 ° i 85 ° na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,10 m. Traka se preklapa u zavisnosti od kuta krova. Za nagibe veće od 85° nije potrebno postavljati podlogu za šindru. Paket je potrebno protresti prije ugradnje da se trake međusobno otpuste.

 

Pravilo br. 3

Polaganje se vrši nasuprot najčešćeg smjera vjetra i to u smjeru od ruba do ruba krova po horizontali i od žljeba prema sljemenu po vertikali. Obavezno obratiti pažnju na bočno zamaknuto polaganje (slika br. 1).


Slika br. 1

 

 

Preklop se smanjuje ili povećava zavisno o nagibu krova (od 15° do 25° veći preklop, preko 25° manji preklop), a time i pokrivna neto površina paketa šindre. Trake se lijepe pomoću samoljepljive trake i dodatno pričvršćuju pocinčanim čavlima ili posebnim ljepilom, zavisno o nagibu (slika br. 2).

Slika br. 2