Bitumenska šindra Guttatec BIBER, serija 9

Opis

Biber bitumenska šindra sa staklenim uloškom i mineralnim posipom

Guttatec Biber bitumenska šindra izrađena je od visoko kvalitetnog bitumena koji je obostrano nanesen na uložak od staklenog voala, osnovni je sastojak bitumenske šindre.

Bitumenski nanos dodatno uvršćuje uložak od staklenog voala i daje mu oblik. Kao završni pokrovni sloj koristi se obojeni mineralni granulat.

Šindra se postavlja kao dvostruki pokrov na čvrstu drvenu podloga (OSB ploče). Kod dvostrukog prekrivanja treći sloj mora prekrivati početak prvog sloja. Šindra se pričvršćuje čavlima i samoljepljivim trakama. Rezultat je trajan i na atmosferske utjecaje otporan pokrov.

Pruža maksimalnu zaštitu od kiše, snijega, mraza i UV zračenja.

Adaptacijom postojećih krovišta od šindre lako se vrše popravci ili izmjene boje, prema želji vlasnika. Šindra se postavlja na sistem ventilirajućeg krova.

Prednosti:

  • jednostavno polaganje
  • fleksibilnost
  • za sve krovne oblike
  • atraktivni oblici i boje
  • dugotrajnost

Mogućnosti primjene:

  • vrtne kućice
  • kućice za alat
  • zaštita od vjetra
  • krovne kućice, verande
  • i ostale vaše ideje...

Guttatec bitumenska šindra odlikuje se iznimnom otpornošću na vremenske prilike, izolativnim svojstvima, osobitom elegancijom krovnoga pokrova i uštedom u odnosu s tradicionalnim krovnim materijalima.

Koristi se diljem svijeta više od 100 godina za pokrivanje krovišta. Bitumenska šindra je pogodna za mnoge vrste krovišta, poput vrtnih kućica, kućica za alat, kuća za odmor, veranda...

Jednostavna je za postavljanje, omogućuju nesmetano rezanje i prilagođavanje podlozi (krovni otvori i kućice, kao i uvalama i izbočenjima na krovu). U zadnje vrijeme često se koristi kako u novogradnji, tako i u adaptaciji postojećih krovišta.

Tehničke karakteristike


Bitumnska šindra Guttatec BIBER
Dužina (mm) 1000 (±3)
Širina (mm) 336 (±3)
Debljina (mm) ± 2,7
Max. pokrivenost paketa 3 m²
Broj listova u paketu 21
Broj paketa na paleti 36


Sastav šindre

1. Samobrtvene točke

2. Granule škriljavca u boji

3. Gornji sloj oksidiranoga bitumena

4. Stakleni uložak

5. Donji sloj oksidiranoga bitumena

6. Sitni mineral

7. Anti-ljepljiva traka

Boje: crna / smeđa / zelena / crna


Upute

Upute za montažu Guttatec šindre

Alat za ugradnju: čekić, pila za drvo, usmjereni konac za ravnine i pištolj za silikon.

Pravilo br. 1

Nagib krova ne smije biti manji od 15°. Na krov je potrebno postaviti ventilirani sloj između toplinske izolacije i pokrovne šindre. Na drvenu građu postavljenu za ventiliranje, potrebno je pričvrstiti OSB ploče ili daske ne šire od 15 cm iz razloga da dilatiranje istih ne ošteti šindru.

Pravilo br. 2

Za krovove u padu između 15° i 25°, na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,50 m. Za krovove u padu između 25 °  i 85 °  na OSB ploče postavlja se podloga za šindru preklopa 0,10 m. Traka se preklapa u zavisnosti od kuta krova. Za nagibe veće od 85°  nije potrebno postavljati podlogu za šindru. Paket je potrebno protresti prije ugradnje da se trake međusobno otpuste.

Učvrščivanje šindre čavlima

Učvrščivanje šindre čavlima

Pravilo br. 3

Polaganje se vrši nasuprot najčešćeg smjera vjetra i to u smjeru od ruba do ruba krova po horizontali i od žlijeba prema sljemenu po vertikali. Obavezno obratiti pažnju na bočno zamaknuto polaganje (slika br. 1).

Bočno zamaknuto polaganje šindre

Preklop se smanjuje ili povećava zavisno o nagibu krova (od 15°  do 25°  veći preklop, preko 25°  manji preklop), a time i pokrivna neto površina paketa šindre. Trake se lijepe pomoću samoljepljive trake i dodatno pričvršćuju pocinčanim čavlima ili posebnim ljepilom, zavisno o nagibu (slika br. 2).

Upute za montažu bitumenske šindre, Slika br. 2

 

U području sljemena potrebno je ugraditi odzračnike, po horizontali na svakih 1m'. Sljeme i zabati mogu se izvesti od gotovih elemenata šindre ili limarski. Prilikom ugradnje potrebno je obratiti pažnju na preklope koji moraju iznositi 30 cm (slika br. 3).

Ugradnja sljemena šindre, Slika br. 3

Pravilo br. 4

Za dodatne elemente kao što su snjegobrani, potrebno je prije ugradnje šindre odrediti položaj istih i ugraditi ih paralelno s postavljanjem šindre. Ostali elementi (odzračnici, spojevi krova i dimnih kanala…) se također mogu ugraditi paralelno s postavljanjem šindre.

Pravilo br. 5

Zbog izbjegavanja deformacije šindre prilikom gaženja, potrebno je izbjegavati pristup i hodanje po krovu za vrijeme vrlo toplog vremena ili na sunčanu stranu. Ako je izlaz na krov neophodan iz razloga pregleda krova ili u druge svrhe, preporuče se da se to obavi u ranim jutarnjim satima. 

Sistem ugradnje šindre – grijani prostor

Ovaj sistem ugradnje se primjenjuje za izgradnju krovova s izoliranim potkrovljem.


Sistem ugradnje šindre – negrijani prostor

Ovaj sistem ugradnje je namijenjen za izgradnju krovova s hladnim potkrovljem.

Transport i skladištenje

Bitumenska šindra se skladišti na suhom i čistom mjestu. Pri transportu obavezno obratiti pažnju na dobro učvršćenje palete zbog velike težine.

Vaše ocjene proizvoda

Recenzija o proizvodu

Još nema recenzija

Zadnje gledani proizvodi