Bitumenska šindra Guttatec Project

Opis

Visokokvalitetna dvoslojna šindra Guttatec Project

Bitumenska krovna šindra s uloškom od staklenih vlakana i gornjom površinom prevučenom keramičkim granulatom za prekrivanje krovova s nagibom. 


Namijenjena kao krovni pokrov za krovne plohe nagiba 12° gdje je vodotjesnost osigurana preklapanjem.

Šindra se polaže kao dvostruki pokrov na drvenu konstrukciju koja je izvedena kao ventilirano krovište.

Tehničke karakteristike


Dimenzija1000 mm / 335 mm (± 3 mm)
Masa bitumena1500 gr/m2
Reakcija na vanjski požarF ROOF
Reakcija na vatruNPD

Mehanička otpornost

Vlačna čvrstoća (po širini)

Vlačna čvrstoća (po visina)


800N / 50mm (± 200 N / 50 mm)

600N / 50mm (± 200 N / 50 mm)

Otpornost na kidanje noktom200 N (± 200 N)
Otpornost protoka pri povišenoj temperaturi2 mm
Upute

Upute za montažu Guttatec šindre

Alat za ugradnju: čekić, pila za drvo, usmjereni konac za ravnine i pištolj za silikon.

Pravilo br. 1

Nagib krova ne smije biti manji od 15°. Na krov je potrebno postaviti ventilirani sloj između toplinske izolacije i pokrovne šindre. Na drvenu građu postavljenu za ventiliranje, potrebno je pričvrstiti OSB ploče ili daske ne šire od 15 cm iz razloga da dilatiranje istih ne ošteti šindru.

Pravilo br. 2

Za krovove u padu između 15° i 25°, na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,50 m. Za krovove u padu između 25 °  i 85 °  na OSB ploče postavlja se podloga za šindru preklopa 0,10 m. Traka se preklapa u zavisnosti od kuta krova. Za nagibe veće od 85°  nije potrebno postavljati podlogu za šindru. Paket je potrebno protresti prije ugradnje da se trake međusobno otpuste.

Učvrščivanje šindre čavlima

Učvrščivanje šindre čavlima

Pravilo br. 3

Polaganje se vrši nasuprot najčešćeg smjera vjetra i to u smjeru od ruba do ruba krova po horizontali i od žlijeba prema sljemenu po vertikali. Obavezno obratiti pažnju na bočno zamaknuto polaganje (slika br. 1).

Bočno zamaknuto polaganje šindre

Preklop se smanjuje ili povećava zavisno o nagibu krova (od 15°  do 25°  veći preklop, preko 25°  manji preklop), a time i pokrivna neto površina paketa šindre. Trake se lijepe pomoću samoljepljive trake i dodatno pričvršćuju pocinčanim čavlima ili posebnim ljepilom, zavisno o nagibu (slika br. 2).

Upute za montažu bitumenske šindre, Slika br. 2

 

U području sljemena potrebno je ugraditi odzračnike, po horizontali na svakih 1m'. Sljeme i zabati mogu se izvesti od gotovih elemenata šindre ili limarski. Prilikom ugradnje potrebno je obratiti pažnju na preklope koji moraju iznositi 30 cm (slika br. 3).

Ugradnja sljemena šindre, Slika br. 3

Pravilo br. 4

Za dodatne elemente kao što su snjegobrani, potrebno je prije ugradnje šindre odrediti položaj istih i ugraditi ih paralelno s postavljanjem šindre. Ostali elementi (odzračnici, spojevi krova i dimnih kanala…) se također mogu ugraditi paralelno s postavljanjem šindre.

Pravilo br. 5

Zbog izbjegavanja deformacije šindre prilikom gaženja, potrebno je izbjegavati pristup i hodanje po krovu za vrijeme vrlo toplog vremena ili na sunčanu stranu. Ako je izlaz na krov neophodan iz razloga pregleda krova ili u druge svrhe, preporuče se da se to obavi u ranim jutarnjim satima.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

Bitumenska šindra se skladišti na suhom i čistom mjestu.

Pri transportu obavezno obratiti pažnju na dobro učvršćenje palete zbog velike težine.

Vaše ocjene proizvoda

Recenzija o proizvodu

Još nema recenzija

Kupci koji su kupili ovaj proizvod također su kupili

Zadnje gledani proizvodi