Bitumenska šindra Guttatec Project

Opis

Bitumenska krovna šindra s uloškom od staklenih vlakana i gornjom površinom prevučenom keramičkim granulatom za prekrivanje krovova s nagibom. 


Namijenjena kao krovni pokrov za krovne plohe nagiba 12° gdje je vodotjesnost osigurana preklapanjem.

Šindra se polaže kao dvostruki pokrov na drvenu konstrukciju koja je izvedena kao ventilirano krovište.

Tehničke karakteristike


Dimenzija1000 mm / 335 mm (± 3 mm)
Masa bitumena1500 gr/m2
Reakcija na vanjski požarF ROOF
Reakcija na vatruNPD

Mehanička otpornost

Vlačna čvrstoća (po širini)

Vlačna čvrstoća (po visina)


800N / 50mm (± 200 N / 50 mm)

600N / 50mm (± 200 N / 50 mm)

Otpornost na kidanje noktom200 N (± 200 N)
Otpornost protoka pri povišenoj temperaturi2 mm
Upute

UPUTE ZA MONTAŽU GUTTATEC ŠINDRE

 

Alat za ugradnju: čekić, pila za drvo, usmjereni konac za ravnine i pištolj za silikon.

 

Pravilo br. 1

Nagib krova ne smije biti manji od 15°. Na krov je potrebno postaviti ventilirani sloj između toplinske izolacije i pokrovne šindre. Na drvenu građu postavljenu za ventiliranje, potrebno je pričvrstiti OSB ploče ili daske ne šire od 15 cm iz razloga da diletiranje istih ne ošteti šindru.

 

Pravilo br. 2

Za krovove u padu između 15° i 25°, na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,50 m. Za krovove u padu između 25 ° i 85 ° na OSB ploče postavlja se Guttatec podloga za šindru preklopa 0,10 m. Traka se preklapa u zavisnosti od kuta krova. Za nagibe veće od 85° nije potrebno postavljati podlogu za šindru. Paket je potrebno protresti prije ugradnje da se trake međusobno otpuste.

 

Pravilo br. 3

Polaganje se vrši nasuprot najčešćeg smjera vjetra i to u smjeru od ruba do ruba krova po horizontali i od žljeba prema sljemenu po vertikali. Obavezno obratiti pažnju na bočno zamaknuto polaganje (slika br. 1).


Slika br. 1

 

 

Preklop se smanjuje ili povećava zavisno o nagibu krova (od 15° do 25° veći preklop, preko 25° manji preklop), a time i pokrivna neto površina paketa šindre. Trake se lijepe pomoću samoljepljive trake i dodatno pričvršćuju pocinčanim čavlima ili posebnim ljepilom, zavisno o nagibu (slika br. 2).

Slika br. 2

   

 

U području sljemena potrebno je ugraditi odzračnike, po horizontali na svakih 1m'. Sljeme i zabati mogu se izvesti od gotovih elemenata šindre ili limarski. Prilikom ugradnje potrebno je obratiti pažnju na preklope koji moraju iznositi 30 cm (slika br. 3).

Slika br. 3

 

Pravilo br. 4

Za dodatne elemente kao što su snjegobrani, potrebno je prije ugradnje šindre odrediti položaj istih i ugraditi ih paralelno s postavljanjem šindre. Ostali elementi (odzračnici, spojevi krova i dimnih kanala…) se također mogu ugraditi paralelno s postavljanjem šindre.

 

Pravilo br. 5

Zbog izbjegavanja deformacije šindre prilikom gaženja, potrebno je izbjegavati pristup i hodanje po krovu za vrijeme vrlo toplog vremena ili na sunčanu stranu. Ukoliko je izlaz na krov neophodan iz razloga pregleda krova ili u druge svrhe, preporuče se da se to obavi u ranim jutarnjim satima. 

 

 

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

 

Bitumenska šindra se skladišti na suhom i čistom mjestu.

Pri transportu obavezno obratiti pažnju na dobro učvršćenje palete zbog velike težine.

Vaše ocjene proizvoda

Recenzija o proizvodu

Još nema recenzija

Kupci koji su kupili ovaj proizvod također su kupili

Zadnje gledani proizvodi