Guttasfalto 25 kg

Opis

Masa slična asfaltu u hladnom stanju koji se sastoji od sljedećih kompozita - agregat, pjesak, punilo (vrlo fini pjesak) i bitumen kao poveznica.

Bitumen unutar proizvoda se sastoji od mješavine hidrokarbonata sa brojem atoma većim od 25 koji sadrže druge organske konstituente sa većim molekularnim težinama.