Guttafol DB PLAVA parna brana 4x10 m

Opis

Guttafol DB plava  parna i toplinska brana za sprječavanje ulaska pare iz objekta u konstrukciju krova i toplinsku izolaciju koja uzrokuje kondenzaciju i uništavanje toplinske izolacije i konstrukcije krovišta.  

Guttafol DB plava folija proizvedena je od  čistog, neojačanog polietilena, karakterizira je visoka otpornost na lom, a koristi se kao parna i vjetrena brana.

Koristeći guttafol DB plavu parnu branu u kombinaciji s pripadajućom guttafol potkrovnom folijom postiže se optimalna funkcionalnost krovne izolacije. Pritom je potrebno paziti da se kod proboja i priključaka na krovištu isti dobro zatvore uz pomoć guttafol butilne trake ili guttafol trake za popravke.

 

Prednosti: 

  • Potpuna vodonepropusnost
  • Izrazita otpornost na vlak i smik
  • Ugradnja na izolaciju i na letve
  • Folija vrlo slabe provodljivosti topline iz nižih slojeva potkrovlja, te garantira vodonepropusnost
  • Koristi se i kao parna brana, te odbija unutrašnju toplinu ako se postavi na mjesta u blizini stambenog prostora u potkrovlju