Paropropusna folija Tyvek Solid

Opis

Krovna paropropusna folija Tyvek Solid

Mogućnost polaganja izravno na izolaciju i na oplatu. Tyvek® krovne membrane koriste se kao paropropusne folije na krovovima, posebno u gradnji obiteljskih kuća, i kao folije za zidove. Folija visoke paropropusnosti sprječava kondenzaciju vodene pare i štiti krov od vlage. 

Zahvaljujući korištenju Tyvek® krovne folije, kuća može "disati" - uklanja se vlaga, smanjuju se gubici topline i štede troškovi grijanja. 

Krovne folije Tyvek® mogu zamijeniti tradicionalne oplate, zaštititi rogove i toplinsku izolaciju od vlage. Korištenjem krovne folije možete smanjiti troškove izvedbe krovne konstrukcije i do tri puta. 

Tyvek® je izuzeto lagan materijal, a to značajno pojednostavljuje njegov transport i ugradnju. Tyvek® krovne membrane karakterizira vrlo visoka otpornost na vanjske utjecaje, a laboratorijski testovi predviđaju vijek trajanja do 50 godina.

Ugradnja Tyvek krovne folije

ŠTO ČINI TYVEK® POSEBNIM?!

  • Tyvek® pruža posebnu debljinu i kvalitetu funkcionalnog sloja - DuPont Tyvek pruža funkcionalni sloj koji je otprilike 6 do 8 puta deblji od ostalih običnih višeslojnih proizvoda. Najučestalije višeslojne membrane sastoje se od vrlo tankog funkcionalnog sloja (otprilike3 putanje tanjeg od ljudske kose) koji je lameliran između vanjskih zaštitnih slojeva

Slojevi Tyvek krovne folije

  • Tyvek® ima posebnu strukturu - sastoji se od milijuna mikrofibri koji stvaraju "labirint" koji jamči odgovarajuću i ujednačenu raspodjelu UV i toplinskih dodataka koji pružaju vrhunsku trajnost kroz cijelu debljinu proizvoda.
  • Tyvek® ima potvrđenu otpornost na UV i toplinu - većina višeslojnih membrana napravljena je od PP-a (polipropilena) koji je prirodno više osjetljiv na UV od PE-a (polietilena). Tyvek® funkcionalni sloj sastoji se od 100% visoko stabiliziranog PE-a u vezi UV i topline. 
  • Tyvek® membrane otporne su na toplinu do 100°C - povremeno, temperatura na vrhu izolacija mogu biti više od 80°C. Temperatura razgrađuje funkcionalnost membrane.
Tehničke karakteristike

Paropropusna folija TYVEK® Solid

Svojstvo Metoda testiranja Jedinica Deklarirana vrijednost Minimum Maksimum
Paropropusnost vodene pare Sd EN ISO 12572 m 0,03 0,015 0,05
Otpornost na promjene temperature - °C
- -40 +100
Fleksibilnost na niskim temperaturama  EN 1109 °C
- - -40
Otpornost na UV zrake - mjesec - - 4
Debljina proizvoda / funkcionalnog sloja - µm
220 / 220  - -
Vodonepropusnost  EN 1928 (A)  klasa W1 -
Vodeni stupac EN 20811 m - 2 -
Klasa zapaljivosti EN ISO 11925-2 klasa (+) - -
Masa po jedinici mjere EN 1849 - 2 g/m² 82 77 87
Najveća vlačna sila (MD) EN 12311 - 1 N/50 mm 250 200 300
Istezanje pri najvećoj vlačnoj sili (MD) EN 12311 - 1 % 10 6 14
Najveća vlačna sila (XD) EN 12311 - 1 N/50 mm 210 170 250
Istezanje pri najvećoj vlačnoj sili (XD) EN 12311 - 1 % 15 10 20
Otpornost na trganje (MD) EN 12310 - 1 N 90 65 115
Otpornost na trganje (XD) EN 12310 - 1 N 85 60 110
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja na UV zrakama i toplini EN 1298 (A) klasa W1 - -
Najveća vlačna sila (MD) nakon umjetnog starenja na UV zrakama i toplini
EN 12311 - 1 % 90 - -
Istezanje pri najvećoj vlačnoj sili (MD) nakon umjetnog starenja na UV zrakama i toplini
EN 12311 - 1 % 85 - -
Najveća vlačna sila (XD) nakon umjetnog starenja na UV zrakama i toplini EN 12311 - 1 % 90 - -
Istezanje pri najvećoj vlačnoj sili (XD) nakon umjetnog starenja na UV zrakama i toplini
EN 12311 - 1 % 85 - -
Upute

DuPont Tyvek® folije prikladne su za sve prozračivane i neprozračivane kose krovove s tvrdim pokrovom kao i za ugradbene solarne kolektore sa stražnjom ventilacijom i otpornošću na kišu, pod uvjetom da se poštuje pravilni nagib pokrovnog materijala i pravila struke. Također se mogu koristiti na fasadama kao folije pogodne za ugradnju na sve izolacijske sustave na rogovima i oplatu te kao podložna folija za pokrove od škriljevca, vlaknastog cementa, bakra i plemenitog čelika. 

DuPont Tyvek® folije i pravilu se postavljaju paralelno sa strehom, pri čemu bijela strana mora biti okrenuta prema dolje. Nakon toga se čvrsto napinje i prevlači preko rogova ili oplate te se u području prekrivanja pričvršćuje tako da spojevi ne budu vidljivi (markirna linija). U slučaju donjeg odstupanja standardnog nagiba krova, preklop se mora povisiti na 200 mm. kod prozračivanog potkrovlja izvedba sljemena provodi se u dva dijela. 

Toplinska izolacija dovodi se do Tyvek® potkrovne folije odnosno do oplate. Prema pravilima struke stražnja ventilacija izolacije nije nužna ako je na unutarnjoj strani izolacijskog sloja postavljena parna zapreka odnosno parna brana. 

Kupci koji su kupili ovaj proizvod također su kupili

Zadnje gledani proizvodi